Tapk Baltųjų pirštinių savanoriu Šakių rajone

atsisiųsti (1)Kviečiame tapti Baltųjų pirštinių savanoriu Šakių mieste ir rajone. Registruotis galite AJC ir www.baltosiospirstines.lt

KODĖL REIKIA?
Pilietinė iniciatyva „Baltosios pirštinės“ susibūrė po 2012 metų spalio mėnesį vykusio LR Seimo
rinkimųpirmojo turo, kaip atsakas pastebėtiems masiniams balsų pirkimų ir korupcijos atvejams. Iniciatyva
įrodė, kad galime įkvėpti ir telkti Lietuvos žmones kovoje už savo šalies ateitį, fiksuojantir viešinant politinės
korupcijos procesus, todėl esamepasiryžę toliau spręsti šias mūsų valstybėje egzistuojančias problemas:
1. politinė korupcija;
2. neefektyvus valstybės turto valdymas;
3. pilietinis pasyvumas.
KO SIEKIAME?
1. Skaidrūs rinkimai ir netolerancija korupcijai visose gyvenimo sferose (rodikliai: rinkimų
pažeidimųskaičius, Transparency International korupcijos suvokimoindeksas).
2. Skaidrus valstybinių institucijų ir įmonių valdymas (rodikliai: nepriklausomų institucijųvertinimai).
3. Stipri pilietinė visuomenė (rodiklis: Pilietinės visuomenės instituto pilietinės galios indeksas).
KOKIAIS BŪDAIS?
1. Nacionalinio savanorių tinklo sukūrimas aktyvių piliečių vietos bendruomenėse pagrindu.
2. Visų lygių rinkimų proceso bei aplinkos stebėjimas, darbas su sąlygomis pažeidimams prieš rinkimus.
3. Viešinimas nacionaliniu mastu: renginiai, paskaitos, žiniasklaida ir kt. kanalai.
4. Koordinuotas bendradarbiavimas su organizacijomis bei projektais, siekiant kapitalizuoti sinergijas ir
maksimizuoti bendrą rezultatą.
5. Darbas su artėjančiais savivaldybių tarybų ir tiesioginiais merų rinkimais.
KAS IŠ TO?
Sąžiningi rinkimai – demokratinius principus puoselėjančios valstybės ir visuomenės įtvirtinimas.
Skaidrus ir profesionalus valstybės valdymas – didesnė visuomenės / žmogaus gerovė.
Stipresnės bendruomenės – saugesnės bendruomenės, didesnis socialinis kapitalas.
Didesnis socialinis kapitalas – stipresnė demokratija – saugus, labiau pasitikintis valstybe žmogus.
KAIP GALI PRISIDĖTI?
1. Tapti „Baltųjų pirštinių“ savanoriuir susipažinus su informacija apie pažeidimus stebėti aplinką, fiksuoti
pažeidimus bei apie juos pranešti „Baltųjų pirštinių“ bendruoju numeriu (863313177):
a) Rinkimų agitacijos laikotarpiu;
b) Savivaldybių tarybųir tiesioginių merųrinkimų metu (2015 metų kovo 1 d.)
2. Kviestisavo draugus, pažįstamus, kolegas ir kitus aktyvius piliečius tapti „Baltųjų pirštinių“ savanoriais.
3. Dalintis „Baltųjų pirštinių“ informacija savo kanalais (tinklapis, facebook).
4. Prisijungti prie „Baltųjų pirštinių“ komandos grupės Facebook.