Šakių Atviras jaunimo centras tapo akredituota savanorius priimanti organizacija

Šakių rajono Atviram jaunimo centrui (toliau-AJC) – suteikta akreditacija dalyvauti projekte „Atrask save“. Jaunimo garantijų iniciatyvos projektas „Atrask save“, skirtas jaunimui nuo 15 – 29 m., kuris nedirba, nesimoko, neatlieka praktikos ir nedalyvauja mokymuose. Projekto tikslas – suteikti jaunuoliams aktyvumo skatinimo priemones, atsižvelgiant į tai, kokį pasiūlymą jaunas žmogus pageidauja gauti: dirbti, mokytis ar atlikti praktiką. Šios paslaugos yra suteikiamos pagal individualius kiekvieno jauno žmogaus poreikius, taikant įvairias darbo su jaunimu formas bei neformaliojo ugdymo metodus, didžiausią dėmesį skiriant individualiam darbui. Savanoriškos veiklos organizavimo paslaugos suteikia galimybę įgyti patirties savanoriaujant įvairaus profilio organizacijose, įstaigose, institucijose.

Atviras jaunimo centras prie Šakių rajono savivaldybės jaunimo ir kūrybos centro veikia nuo 2013 m. lapkričio mėn. Vykdo atvirąjį darbą su jaunimu, teikia socialines, pedagogines ir psichologines paslaugas. Ypatingas dėmesys skiriamas mažiau galimybių turinčiam ir mažiau motyvuotam jaunimui, kuris dėl įvairių priežasčių neturi galimybių ar nenori įsitraukti į jaunimo veiklos pasiūlymus.  TAPK SAVANORIU IR TU!

Mes TAU siūlome!

-Išduodamas pažymėjimas pabaigus savanorystę;

-Organizuojamas mokymasis ir įgaunamos naujos patirtys;

Kompensuojamos kelionės išlaidos (nuo namų iki savanorystės vietos ir atgal);

Kompensuojami maisto pinigai – tai reiškia, kad kiekviena išsavanoriauta valanda per dieną (ne mažiau nei 4 val./d. ir ne daugiau nei 8 val./d.) yra įkainota 0,71 €. Savanoriui kompensuojama fiksuota suma per mėn. 0,71€ x savanoriautų valandų skaičius, tačiau ne daugiau nei 71€.;

Kompensuojamas PSD (Privalomasis sveikatos draudimas);

-Kiekvienas projekto savanoris „atsineša“ į priimančią organizaciją 30 € biudžetą kanceliarinėms prekėms;

VšĮ „Tėviškės namai“ Savanorių centro mentoriaus palydėjimas viso savanorystės proceso metu.

Kyla klausimų dėl kompensacijų savanoriams? Norėtum pasikonsultuoti? Kreipkis į:
JGI koordinatorė: Eglė Tamulevičiūtė
El. paštas: jgikoordinatore.sakiai@gmail.com
Tel. nr.: 8 633 21159
Arba atvykti tiesiogiai pabendrauti į Atvirą jaunimo centrą adresu: V. Kudirkos g. 64, Šakiai.

Projektą „Atrask save“ įgyvendina Lietuvos darbo birža bendradarbiaudama su Jaunimo reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo  ministerijos. Projektas finansuojamas iš Europos sąjungos socialinio fondo ir Jaunimo užimtumo iniciatyvos lėšų.