Profesinis mokymas verslui ir inovacijoms

Birželio 7 d. 13 val. kviečiame į forumą – apskritojo stalo diskusija „Profesinis mokymas verslui ir inovacijoms“ Šakių rajono savivaldybės posėdžių salėje.

13.00 -13.15 Forumo atidarymas
13.15- 13.45 Profesinio mokymo iššūkiai.
14.00-14.15 Kėdainių profesinio rengimo centro veiklos patirtis.
14.15-14.30 Druskininkų savivaldybės geroji patirtis įgyvendinat Jaunimo verslumo ugdymo ir integracijos į darbo rinką programą.
14.30-14.50 Kavos pertrauka
14.50- 16.20 Apskritojo stalo diskusija. Moksleivių įdarbinimo gal iš SVVP fondo

Dalyvauja: forumo pranešėjai, Švietimo ir mokslo ministerijos regionin
politikos analizės skyriaus vyriausiasis specialistas Jonas Vaščėga; Marijampolės
PRC direktoriaus funkcijas vykdantis Romualdas Vadluga, Marijampolės TDB
Šakių sk.vedėja Aldona Stasiulienė, gimnazijų vadovai, verslo atstovai, rajono
tarybos nariai.