GYVASIS TAUTOS ŽIEDAS

Minint 28-ąsias Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo – 1990 metų kovo 11-osios – metines ir šiemet švenčiant Lietuvos valstybingumo atkūrimo 100 metų jubiliejų – kviečiame visas Lietuvos ugdymo institucijas (mokyklas, lopšelius – darželius bei kt. švietimo įstaigas) dalyvauti pilietinėje iniciatyvoje „GYVASIS TAUTOS ŽIEDAS“.

Iniciatyvos tikslai:
– masiškai, patraukliai ir žaismingai paminėti vieną svarbiausių mūsų valstybės istorinių datų;
– skatinti jaunimo pilietinį aktyvumą, domėjimąsi savo šalies istorija;
– prisiminti, kokiomis sąlygomis ir kaip buvo atkurta Lietuvos Nepriklausomybė 1990 metais, kaip ji buvo ginama, kaip buvo siekiama jos įtvirtinimo, sustiprinimo ir tarptautinio pripažinimo;
– paskatinti jaunimą pamąstyti ir padiskutuoti, ką reiškia laisvė ir demokratija;
– paskatinti supratimą, kad laisvė nėra duotybė – už ją reikia kovoti ir aukotis, ja reikia rūpintis, ją puoselėti ir dėl jos dirbti kiekvieną dieną;
– stiprinti pilietinę vienybę ir pasididžiavimą savo valstybe.

Susidomėjusius šia iniciatyva kviečiame kovo 9 dieną 10 val. (arba kitu Jums tinkamu laiku) sustoti vienas šalia kito ir sudaryti „GYVĄJĮ TAUTOS ŽIEDĄ“ bei kartu pasidžiaugti valstybės švente. Susidomėjusius kviečiame užsiregistruoti Tarptautinės komisijos internetinėje svetainėje: www.komisija.lt

Rekomendacijos minėjimų organizatoriams:
– prieš renginį informuoti dalyvius apie numatomą renginį ir jo eigą;
– paprašyti dalyvių apsirengti Lietuvos valstybinės vėliavos spalvomis – geltona, žalia, raudona;
– renginio išvakarėse ar prieš renginį skirti laiko pokalbiui ir diskusijai, kuo svarbi Kovo 11-oji, kaip tai supranta jaunimas;
– „GYVĄJĮ TAUTOS ŽIEDĄ“ gali formuoti įvairus dalyvių skaičius: nuo draugų grupės ar klasės iki visos mokyklos ar kelių rajono švietimo įstaigų kartu; svarbu, kad tai būtų daroma sąmoningai, nuoširdžiai, su polėkiu ir gera nuotaika;
– pasirinkite žiedo (ar kelių žiedų kompozicijos) formą bei dydį ir, kūrybiškai naudodami Lietuvos vėliavos spalvas, suformuokite kompoziciją iš skirtingų spalvų darbužiais apsirengusių dalyvių;
– kartu sugiedokite Lietuvos himną ar tiesiog skanduokite prasmingą šūkį;
– įamžinkite fotoaparatu ar filmavimo kamera savo sukurtą „GYVĄJĮ TAUTOS ŽIEDĄ“;
– įkelkite nuotraukas ir video medžiagą į internetą (youtube, facebook ir t.t.); pasidalinkite su draugais ir pažįstamais;
– nuorodas ir gražiausias 1–2 nuotraukas siųskite el. pašto adresu: istorinekomisija@gmail.com;

Gražiausios nuotraukos, video medžiaga bei informacija apie dalyvavusias institucijas bus vėliau patalpinta Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti internetinėje svetainėje. Iš gražiausių foto nuotraukų bus sukurta foto galerija, kuri bus prieinama viešai peržiūrai. Su akimirkomis iš praeitų metų iniciatyvos galima susipažinti atidarius šią nuorodą: https://www.komisija.lt/galerija/
Nacionalinę pilietiškumo iniciatyvą inicijuoja Tarptautinė komisija kartu su šios idėjos autoriais – Panevėžio Kastyčio Ramanausko lopšeliu-darželiu.

Tegul visa Lietuva pražysta „GYVAIS TAUTOS ŽIEDAIS“!

Kilus klausimams, prašome kreiptis telefonu: 8 706 63818 arba el. pašto adresu ingrida.vilkiene@lrv.lt