Zanavykų krašto muziejus

Zanavyku krasto muziejusZanavykų muziejus atidarytas 1928 m. birželio 21 d. Šakių „Žiburio“ gimnazijoje, minint jos įkūrimo dešimtmetį. Dviejuose kambariuose buvo eksponuojami dailės kūriniai, numizmatikos rinkiniai, etnografiniai daiktai, rankdarbiai. Šiuo metu muziejuje yra sukaupta apie 50000 eksponatų. Vedama mokslinė rinkinių apskaita, organizuojamos parodos, seminarai, edukacinė veikla, kalendorinių ir tradicinių švenčių renginiai, vykdomi projektai.

2014 m. muziejus perkeltas į naujas patalpas. Balandžio 5 d. ekspozicija pristatyta naujose muziejaus patalpose Zyplių dvaro vežiminės pastate.

Reikalingi savanoriai, besidomintys krašto istorija ir kultūra. Suteiksime galimybę patirti, koks yra muziejinis darbas. Todėl mokiniai, galvojantys apie istorijos, etnografijos, kultūros vadybos studijas laukiami muziejuje. Taip pat laukiame ir tų, kurie norėtų prisidėti organizuojant parodas, renginius (epizodiškai).