Probacijos tarnyba, Šakių skyrius

barscuffsProbacija – sąlyginė alternatyva paskirtai laisvės atėmimo bausmei (bausmės vykdymo atidėjimas ir lygtinis paleidimas iš pataisos įstaigų), kurios metu vykdoma probuojamojo priežiūra. Misija – siekti visuomenės saugumo užtikrinimo, parenkant probacijos tarnybos registruose esančiam asmeniui jo integracijos į visuomenę poreikius atitinkančias, racionalias ir humaniškas socialinio-teisinio poveikio priemones.

Reikalavimai savanoriui:

  • Savanoriais gali būti 18 metų sulaukę ir probacijos tarnybų pasitikėjimo verti asmenys
  • Atsižvelgiama į asmenines savybes, veiklos pobūdį ir galimybę daryti teigiamą įtaką probuojamajam.
  • Savanoriui gali būti kompensuojamos išlaidos, patirtos vykdant probaciją. Išlaidų kompensavimo tvarkos aprašą ir maksimalų kompensuojamų išlaidų dydį nustato Vyriausybė arba jos įgaliota institucija.

Pagrindinė savanorių veikla būtų:

  • padėti probacijos pareigūnui stebėti kaip yra vykdomi teismo įpareigojimai (lankyti mokyklą, atlikti viešuosius darbus, įsidarbinti ir t.t.);
  • būti “vyresniuoju broliu” arba “vyresniąja seserimi” nepilnamečiui teisės pažeidėjui, mokant jį bendravimo, konfliktų sprendimo ir kitų socialinių įgūdžių;
  • padėti nuteistajam įsidarbinti, susitvarkyti dokumentus ir t.t., tiek teikiant informaciją kur ir kaip tai galima padaryti, tiek padedant jam užpildyti reikalingus dokumentus (ypač lietuviškai sunkiau kalbantiems ar mažaraščiams klientams). Tuo pačiu tai būtų ir socialinių įgūdžių lavinimas, t.y. mokymas kaip elgtis, kaip bendrauti įvairiose valstybinėse institucijose;
  • jei nuteistasis turi alkoholio ar narkotikų vartojimo problemų, taip pat kokių nors sveikatos problemų, aptarti su juo įmanomus problemos sprendimo būdus, bei padėti nueiti į pirmąjį susitikimą su specialistais (žinoma, jei klientas sutinka ir/ar to pageidauja);
  • palaikyti kontaktus su kliento šeima, padėti spręsti iškylančias problemas;
  • padėti organizuoti nuteistųjų (ypač nepilnamečių laisvalaikį): aptarti pomėgius, suteikti informaciją apie vietas, kuriose būtų galima tuos pomėgius realizuoti, organizuoti įvairius užsiėmimus, pavyzdžiui, lankyti įvairias parodas, koncertus (nebūtinai mokamus), vėliau padėti nuteistajam integruoti tokią patirtį, aptariant su juo patirtus įspūdžius.