Šakių kultūros centras

sakiu KCKultūros centras pagal veiklos pobūdį yra įvairias kultūros sritis bei žanrus puoselėjantis ir skleidžiantis daugiafunkcinis centras. Kultūros centro veiklos tikslai – įgyvendinti bendrą valstybės ir savivaldybės kultūros politiką, plėtoti kultūrinę, švietėjišką (edukacinę) ir informacinę veiklą, skatinti ir populiarinti etninę kultūrą, mėgėjų meninę veiklą, rūpintis profesionalaus meno sklaida, vertingiausių vietos kultūros tradicijų išsaugojimu ir tęstinumu, turiningu bendruomenės laisvalaikio užimtumu, siekti kultūros žanrų ir formų įvairovės, vykdyti vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų neformalųjį ugdymą.

Šakių kultūros centras Nepriklausomybės g. 7/7, LT – 71122, Šakiai Į.k. 188200222 Direktorius: Raimondas Januševičius Tel./fks. 8 345 51058, mob. 8 620 99635, el. paštas sakiulpc@centras.lt